11-11-2014 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Μηνά σε Α4

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού & του Όρθρου της 11-11-2014 σε Α4 , τα οποία και έκανα για τις προσωπικές ανάγκες Φίλου & Συνεργάτη κατά τα γνωστά σε μέγεθος όμως Α4 .
Τα κείμενα κείμενα αλλά και τα ιδιόμελα μου τα έδωσε γραμμένα , ο Φίλος μου κ. Μανώλης διότι την φυλλάδα την προορίζει να βρίσκεται στον Ναό του Αγίου της περιοχής του.
Πρόσθεσα επίσης και Τρισάγια, Χερουβικό Λειτουργικά κλπ κλπ διότι έτσι ζητήθηκε
Επίσης Επισυνάπτω το αρχείο και σε αναβαθμισμένο Μελωδό, για τους έχοντας την 8η αναβάθμιση του Χρυσού Μελωδού 2013.