05-12-2019 Εσπερινός Όρθρος και Παρακλητικός Κανών Αγίου Σάββα

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της  05-12-2019  Εσπερινός  και Όρθρος του Αγίου Σάββα

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Ιδιαιτέρως στον κ. Σάββα Παπαδόπουλο

Κατασκευαστή του Προγράμματος Μελωδός και διαχειριστή της  παρούσας Ιστοσελίδας,

μέσω της οποίας δίνεται η ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να προβαίνει στις σχετικές δημιουργίες.

05-12-2019 Εσπερινός Αγίου Σάββα.pdf

05-12-2019 Ορθρος Αγίου Σάββα.pdf

05-12-2019 Παρακλητικός Κανών Αγίου Σάββα.pdf

05-12-2019 Εσπερινός Αγίου Σάββα .mel

05-12-2019 Όρθρος Αγίου Σάββα .mel

05-12 Αγίου Σάββα Παρακλητικός Κανών.mel