19-10-2019 Όρθρος Σαββάτου προ του Αγίου Δημητρίου με Θεός Κύριος ήχος Πλ. δ΄

“Αναρτήθηκαν 

τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 19-10-2019 Όρθρος Σαββάτου προ του Αγίου Δημητρίου με Θεός Κύριος ήχος Πλ. δ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Στην παρακάτω δ/νση

https://melodos.com/bibliothiki/?p=38740