17-10-2020 Εσπερινός και Όρθρος των Κ΄ Αγίων Αναργύρων

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 17-10-2020  Εσπερινός και Όρθρος των Κ΄ Αγίων Αναργύρων

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

17-10-2020 Εσπερινός Κ΄ Αγίων Αναργύρων.pdf

17-10-2020 Ορθρος Κ΄ Αγίων Αναργύρων.pdf

17-10-2020 Εσπερινός Κ΄ Αγίων Αναργύρων .mel

17-10-2020 Ορθρος Σαββάτου με Αλλ. Ηχος Α΄.mel