17-10-2018 Εσπερινός και Όρθρος των Κ΄ Αγίων Αναργύρων

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 17-10-2018  Εσπερινός και Όρθρος των Κ΄ Αγίων Αναργύρων

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

17-10-2018 Εσπερινός των Κ΄ Αγίων Αναργύρων των εξ Αραβίας.pdf

17-10-2018 Όρθρος των Κ΄ Αγίων Αναργύρων των εξ Αραβίας.pdf

17-10-2018 Εσπερινός Κ΄ Αγίων Αναργύρων .mel

17-10-2018 Όρθρος Κ΄ Αγίων Αναργύρων.mel