06-08-2018 Εσπερινός και Όρθρος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του εσπερινού και  Όρθρου

της    06-08-2018 Εσπερινός και Όρθρος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

06-08-2018 Εσπερινός της Μεταμορφώσεως του Κυρίου.pdf

06-08-2018 Όρθρος για Τάμπλετ.pdf

06-08-2018 Μέγας Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.mel

06-08-2018 Όρθρος για Τάμπλετ.mel

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=1631 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.