05-08-2018 Όρθρος Ι Κυριακής Ήχος Α Εωθ. Ι Εσπερινός και Όρθρος για Τάμπλετ

Επισυνάπτω  σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 05-08-2018  Ι Κυριακής Ήχος Α  Εωθ. Ι

για Τάμπλετ,  τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

05-08-2018 Εσπερινός Ι Κυριακής Ηχος Α Εωθ..pdf

05-08-2018 Όρθρος Ι Κυριακής Ήχος Α Εωθ. Ι.pdf

05-08-2018 Εσπερινός Ι Κυριακής Ήχος Α Εωθ. Ι.mel

05-08-2018 Όρθρος Ι Κυριακής Ήχος Α Εωθ. Ι.mel

 

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=1640 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.