Μικρά και Μεγάλη Παράκλησης με τα Απολυτίκια 1-15/08/2017 για Τάμπλετ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα της Μικράς και της Μεγάλης Παρακλήσεως

καθώς και τα Απολυτίκια με τα Θεοτοκία των εσπερινών  για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Μικρά Παράκλησις.pdf

Μεγάλη Παράκλησις.pdf

Απολυτίκια Παρακλήσεων 2014 .pdf

Μικρά Παράκλησις.mel

Μεγάλη Παράκλησις.mel