17-06-2019 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος

Επισυνάπτω σε pdf  και i mel   τα μουσικά κείμενα

της 17-06-2019 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

17-06-2019 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.pdf

17-06-2019 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.mel