22-02-2020 Εσπερινός Παρασκευής και Όρθρος Ψυχών προ της Απόκρεω Ήχος β΄ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα

της  22-02-2020 Εσπερινός Παρασκευής και  Όρθρος Ψυχών προ της Απόκρεω Ήχος β΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

22-02-2020 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος β΄pdf

22-02-2020 Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος β΄.pdf

22-02-2020 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος β΄.mel

22-02-2020 Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος β΄.mel