02-03-2019 Εσπερινός και Όρθρος Σαββάτου των Ψυχών προ της Απόκρεω Ηχος πλ. β΄

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου της

02-03-2019 Εσπερινός και Όρθρος Σαββάτου των Ψυχών προ της Απόκρεω Ηχος πλ. β΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

02-03-2019 Παρασκευή των ψυχών εσπέρας ΤΡΙΩΔΙΟΥ Εσπέρας ήχος πλ.β.pdf

02-03-2019 Όρθρος Σαββάτου των Ψυχών προ της Απόκρεω Ηχος πλ. β΄.pdf

02-03-2019 Παρασκευή των ψυχών εσπέρας ΤΡΙΩΔΙΟΥ Εσπέρας ήχος πλ.β.mel

02-03-2019 Όρθρος ΨυχοΣαββάτου. ήχος πλ. Β΄.mel