06-02-2020 Μέγας Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Φωτίου

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα  της

06/02/2020 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

06-02-2020 Μέγας Εσπερινός Αγίου Φωτίου Εορτάσιμος . pdf

06-02-2020 Όρθρος Αγίου Φωτίου Εορτάσιμος. pdf

06-02-2020 Μέγας Εσπερινός Αγίου Φωτίου Εορτάσιμος.mel

06-02-2020 Όρθρος Αγίου Φωτίου Εορτάσιμος.mel

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.