02-02-2019 Μέγας Εσπερινός και Όρθρος Ὑπαπαντὴς τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
02-02-2019 Μέγας Εσπερινός και  Όρθρος  Ὑπαπαντὴς τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ για Τάμπλετ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Ενημερωτικά!!!! Δεν ισχύει για το 2020 διότι πέφτει Κυριακή

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά των Κυριακών σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.

02-02-2019 Εσπερινός .pdf

02 02-2019 Όρθρος.pdf

02 02-2019 Εσπερινός.mel

02 02-2019 Όρθρος.mel