Χερουβικό Φωκαέως & Λειτουργικά Κων. Πρίγγου σε ήχο Βαρύ για Ταμπλετ

Συνάδελφος Μελωδογράφος μου έστειλε το Χερουβικό του Θεοδώρου του Φωκαέως, πρόσθεσα και εγώ τα Λειτουργικά του Μακαριστού Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνου Πρίγγου και τα επισυνάπτω σε pdf     &   mel .

Στους έχοντες τον αναβαθμισμένο Μελωδό προτείνω να ακούσουν το ηχητικό από τον Μελωδό.

07 Χερουβικό Φωκαέως & Λειτουργικά Πρίγγου σε Βαρύ ήχο.pdf

07 Χερ. Φωκαέως Λειτουρ. Πρίγγου ήχος Βαρύς για Τάμπλετ.mel