27-01-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής ΙΕ Λουκά Ήχος Β΄ Εωθ. Β

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

27-01-2019 Εσπερινός και Όρθρος  Κυριακής ΙΕ Λουκά Ήχος Β΄ Εωθ. Β

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.

Βασίλης Κιαμηλίδης

27-01-2019 Εσπερινός Κυριακής ΙΕ Λουκά Ήχος Β΄ Εωθ. Β.pdf

27-01-2019 Όρθρος Κυριακής ΙΕ Λουκα Ήχος Β΄ Εωθ. Β.pdf

27-01-2019 Εσπερινός Κυριακής ΙΕ Λουκά Ήχος Β΄ Εωθ. Β.mel

27-01-2019 Όρθρος Κυριακής ΙΕ Λουκα Ήχος Β΄ Εωθ. Β.mel