21-01-2018 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής ΙΕ ΛΟΥΚΑ Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. ια΄ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

21-01-2018 Όρθρος Κυριακής ΙΕ ΛΟΥΚΑ Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. ια΄ για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.

Βασίλης Κιαμηλίδης

21-01-2018 Εσπερινός ΙΕ Κυριακής Λουκά Ήχος πλ. δ΄.pdf

21-01-2018 Όρθρος Κυριακής ΙΕ ΛΟΥΚΑ Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. ια΄.pdf

21-01-2018 Εσπερινός Κυριακής ΙΕ ΛΟΥΚΑ Ήχος πλ. δ΄.mel

21-01-2018 Όρθρος Κυριακής ΙΕ ΛΟΥΚΑ Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. ια.mel

 

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=865 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.