26-01-2020 Εσπερινός και Όρθρος ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

26-01-2020 Εσπερινός και Όρθρος  ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.

Βασίλης Κιαμηλίδης

26-01-2020 Εσπερινός ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.pdf

26-01-2020 Όρθρος ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.mel.pdf

26-01-2020 Εσπερινος ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.mel

26-01-2020 Όρθρος ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.mel