Μέγας Εσπερινός και Όρθρος 30 Ιανουαρίου 2019

Επισυνάπτω κατά τα γνωστά τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του όρθρου για την

30/01/2019 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.

Κιαμηλίδης Βασίλειος

30-01-2019 Εσπερινός Τριών Ιεραρχών.pdf

30-01-2019 Όρθρος Τριών Ιεραρχών.pdf

30-01-2019 Εσπερινός Τριών Ιεραρχών.mel

30-01-2019 Όρθρος Τριών Ιεραρχών.mel