06/01/2020 Μέγας Εσπερινός και Όρθρος Θεοφανείων μετά του Μεγάλου Αγιασμού

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Μεγάλου Εσπερινού, του Όρθρου & του Μεγάλου Αγιασμού  των Θεοφανείων  για την 6/1/2020

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Σημειώνεται πως υπάρχουν τα ιδιόμελα του Μεγάλου Αγιασμού, καθώς και όλα τα αναγνώσματα
Με την ευκαιρία Χρόνια πολλά και Ευλογημένο το 2020, με υγεία, δύναμη και πολλές και δυνατές αντοχές για τα ελλείποντα

06-01-2020 Μέγας Εσπερινός Θεοφανείων με Απόστιχα.pdf

06-01-2020 Όρθρος & Μέγας Αγιασμός.mel.pdf

06-01-2020 Μέγας Εσπερινός Θεοφανείων με Απόστιχα.mel

06-01-2020 Όρθρος & Μέγας Αγιασμός.mel