04-01-2019 Μεγάλες Ώρες των Θεοφανείων καὶ Όρθρος Παρασκευής Προεόρτιος και 05-01-2019 Όρθρος Σαββάτου Σαββάτου προ των Φώτων & Μέγας Αγιασμός

Επισυνάπτω σε  pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

04-01-2018 Μεγάλες Ωρες των Θεοφανείων Παρασκευή πρωί

04-01-2019 Όρθρος Παρασκευής Προεόρτιος και

05-01-2019 Όρθρος Σαββάτου προ των Φώτων & Μέγας Αγιασμός.pdf

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

04-01-2019 Μεγάλες Ωρες των Θεοφανείων Παρασκευή πρωί.pdf

04-01-2019 Όρθρος Παρασκευής Προεόρτιος.pdf

05-01-2019 Όρθρος Σαββάτου προ Φώτων Μ. Αγιασμός.pdf

04-01-2019 Μεγάλες Ωρες Θεοφανείων .mel

04-01-2019 Όρθρος Παρασκευής προεόρτιος.mel

05-01-2019 Όρθρος Σαββάτου Προεόρτιος και Μ. Αγιασμός.mel