03-01-2020 Όρθρος Παρασκευής Προεόρτιος και οι Μεγάλες Ώρες των Θεοφανείων

Επισυνάπτω σε  pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

03-01-2020 Όρθρος Παρασκευής προεόρτιος.pdf

03-01-2020 Μεγάλες Ωρες Θεοφανείων.pdf

03-01-2020 Όρθρος Παρασκευής προεόρτιος.mel

03-01-2020 Μεγάλες Ωρες Θεοφανείων.mel

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.