07-01-2019 Εσπερινός και Όρθρος Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του εσπερινού & του όρθρου   για την

07/01/2019  Εσπερινός και  Όρθρος Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Με την ευκαιρία Χρόνια πολλά και Ευλογημένο το 2019, με υγεία, δύναμη και πολλές και δυνατές αντοχές για τα ελλείποντα
Σας ευχαριστώ πολύ.
Βασίλης Κιαμηλίδης

07-01-2019 Εσπερινός Προφήτου Προδρόμου & Βαπτιστού Ιωάννου.pdf

07-01-2019 Όρθρος Προφήτου Προδρόμου & Βαπτιστού Ιωάννου.pdf

07-01-2019 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου.mel

07-01-2019 Όρθρος Αγίου Ιωάννου.mel