07-01-202020 Εσπερινός και Όρθρος Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του εσπερινού & του όρθρου   για την

07/01/2020  Εσπερινός και  Όρθρος Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Με την ευκαιρία Χρόνια πολλά και Ευλογημένο το 2019, με υγεία, δύναμη και πολλές και δυνατές αντοχές για τα ελλείποντα
Σας ευχαριστώ πολύ.
Βασίλης Κιαμηλίδης

07-01-2020 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου.pdf

07-01-2020 Όρθρος Αγίου Ιωάννου  .pdf

07-01-2020 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου.mel

07-01-2020 Όρθρος Αγίου Ιωάννου.mel