21-04-2020 Όρθρος Λαμπροτρίτης ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Παταπίου

Επισυνάπτονται σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα της

21-04-2020  Όρθρος Λαμπροτρίτης  ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Παταπίου

το οποίο έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

21-04-2020 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Παταπίου.pdf

21-04-2020 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Παταπίου.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38263 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.