21-04-2020 Όρθρος Λαμπροτρίτης ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Παταπίου

Επισυνάπτονται σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα της

21-04-2020  Όρθρος Λαμπροτρίτης  ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Παταπίου

το οποίο έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

21-04-2020 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Παταπίου.pdf

21-04-2020 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Παταπίου.mel