24-04-2017 Εσπερινός της Αγίας Ελισάβετ Κυριακή του Θωμά Εσπέρας για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα της 24-04-2017 Εσπερινός της Αγίας Ελισάβετ Κυριακή του Θωμά Εσπέρας για Τάμπλετ το οποίο έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

24-04-2017 Εσπερινός Αγίας Ελισάβετ.pdf

24-04-2017 Εσπερινός Αγίας Ελισσάβετ.mel