21-03-2018 Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτης Ε΄ εβδομάδος για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & σε mel για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα

της 21-03-2018 Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτης  Ε΄ εβδομάδος    για τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά,

21-03-2018 Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτης Ε΄ εβδομάδος.pdf

21-03-2018 Κειμ. Θ΄& Προηγιασμένη Τετάρτης Ε΄ Εβδομάδος Ήχος πλ. Δ΄ .mel

 Ευχαριστώ τον Φίλτατο Συνάδελφο κ. Ἄγγελο που με ενημέρωσε

για την παράληψή μου ανάρτησης και αυτών των αρχείων.

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38153 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.