21-03-2017 Τρίτη Δ΄ Εβδομάδος Θ΄ Ώρα & Εσπερ. μετά Προηγιασμένης Θ. Λ. για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & σε mel για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα
της 21-03-2017 Τρίτης Δ΄ Εβδομάδος Θ΄ ώρα και εσπερ. Προηγιασμένης για τάμπλετ,
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά,
λόγω Σχολικού Εκκλησιασμού.

21-03-2017 Θ & Προηγιασμένη Τρίτη Δ΄ εβδομ.pdf

21-03-2017 Θ΄ & Προηγιασμένη Τρίτης Δ΄ Εβδομάδος.mel

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38153 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.