Ακολουθία Χαιρετισμών σε κείμενο και μουσική, σε δίστηλη για Εκτύπωση σε Α4

Επισυνάπτω σε pdf το αρχείο με την 

της Ακολουθίας Χαιρετισμών σε  κείμενο  & μουσική΄σε δίστηλη σελίδα  για Εκτύπωση σε Α4 

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά,

 Χαιρετισμοί κειμ & μουσική 2.pdf