30-08-2016 Εσπερινός @ Όρθρος του Αγίου Αλεξάνδρου για Τἀμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία της 30-08-2016 Εσπερινός @ Όρθρος του Αγίου Αλεξάνδρου για Τἀμπλετ κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που έχουν τα ονομαστήριά των και διακονούν Ιερούς Ναούς που πανηγυρίζουν.

30-08-2016 Εσπερινός Αγίου Αλεξάνδρου.pdf

30-08-2016 Όρθρος Αγίου Αλεξάνδρου.pdf

30-08-2016 Εσπερινός Αγίου Αλεξάνδρου.mel

30-08-2016 Όρθρος Αγίου Αλεξάνδρου.mel