16-08-2016 Εσπερινός , Εγκώμια της Παναγίας ( στίχοι) καθώς και Ευλογητάρια για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία του εσπερινού της 16-08-20106 που θα ψαλλούν το εσπέρας της 15-08-2016 καθώς και έτερα αρχεία   με Εγκώμια της Παναγίας ( στίχοι) καθώς και Ευλογητάρια για Τάμπλετ τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες (κατά τα γνωστά.

Καλή μας δύναμη.

Χρόνια πολλά και Καλή Παναγιά στον Κόσμο άπαντα.

16-08-2016 Εσπερινός.pdf

15-08 Εγκώμια & Ευλογητάρια.pdf

16-08-2016 Εσπερινός μεθέορτος.mel

15-08-2016 Ευλογητάρια της Παναγίας.mel