28-05-2018 Όρθρος Αγίου Πνεύματος για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

 28-05-2018 Όρθρος Αγίου Πνεύματος για Τάμπλετ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

28-05-2018 Όρθρος Αγίου Πνεύματος.pdf

28-05-2018 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.mel