29-06-2019 Εσπερινός και Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Επισυνάπτονται τα αρχεία σε pdf & mel

της 29-06-2019 Εσπερινός και  Όρθρος  των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

29-06-2019 Εσπερινός Αρχιερατικός.pdf

29-06-2019 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.pdf

29-06-2019 Εσπερινός Αρχιερατικός.mel

29-06-2019 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.mel