11-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος της Αγίας Ευφημίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!!!!!!  ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

11-07-2019  Εσπερινός και Όρθρος  της  Αγίας  Ευφημίας για Τάμπλετ ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

11-07-2019 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.pdf

11-07-2019 Όρθρος Αγίας Ευφημίας .pdf

11-07-2019 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.mel

11-07-2019 Όρθρος Αγίας Ευφημίας.mel

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf