26-04-2020 Εσπερινός και Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της

26-04-2020 Εσπερινός και Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)

Τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

26-04-2020 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

26-04-2020 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

26-04-2020 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

26-04-2020 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=36858 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.