27-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος Πεντηκοστής και εσπερινός Αγίου Πνεύματος για τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της

27-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος Πεντηκοστής και εσπερινός Αγίου Πνεύματος   για τάμπλετ

κατά τα γνωστά.

27-05-2018 Εσπερινός της Πεντηκοστής .pdf

27-05-2018 Όρθρος Πεντηκοστής και εσπερινός Αγίου Πνεύματος.pdf

27-05-2018 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.mel

27-05-2018 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.mel