29-04-2018 Εσπερινός και Όρθρος του Παραλύτου Κυριακή Δ΄από του Πάσχα Ήχος Γ΄ εωθ. ε΄ για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της

29-04-2018 Εσπερινός και Όρθρος του Παραλύτου Κυριακή Δ΄από του Πάσχα Ήχος Γ΄ εωθ. ε΄ για Τάμπλετ

Τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

29-04-2018 Εσπερινός του Παραλύτου Κυριακή Δ΄από του Πάσχα Ήχος Γ΄ εωθ. ε΄.pdf

29-04-2018 Όρθρος του Παραλύτου Κυριακή Δ΄από του Πάσχα Ήχος Γ΄ εωθ. ε΄.pdf

29-04-2018 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄.mel

29-04-2018 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄.mel