ΣΤ΄ έκδοση Μεγάλης Εβδομάδος 2020 (Βελτιωμένη, διορθωμένη και συμπληρωμένη)

Προ ολίγου αντικατέστησα Σε pdf  τα αρχεία της Μ. Εβδομάδος  με τα νέα του 2020 στα οποία είναι και τα συναξάρια 2020, και βρίσκονται στην παρακάτω δ/νση

09 Ενιαίο-αρχείο-Μ.-Εβδομάς-2020-Β.-Κιαμηλίδη.pdf

Διευκρινίζεται ότι ουσιαστικά τα νέα αρχεία του 2020 είναι συμπληρωμένα με τα συναξάρια του 2020,