15-04-2018 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής του Αντίπασχα ( Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)για Τάμπλετ

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

15-04-2018 Εσπερινός Κυριακής του Αντίπασχα ( Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)  για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

15-04-2018 Εσπερινός Κυριακής του Αντίπασχα ( Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

15-04-2018 Όρθρος Κυριακής του Αντίπασχα ( Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

15-04-2018 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

15-04-2018 Όρθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

 

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=36709 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.