15-04-2018 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής του Αντίπασχα ( Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)για Τάμπλετ

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

15-04-2018 Εσπερινός Κυριακής του Αντίπασχα ( Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)  για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

15-04-2018 Εσπερινός Κυριακής του Αντίπασχα ( Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

15-04-2018 Όρθρος Κυριακής του Αντίπασχα ( Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

15-04-2018 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

15-04-2018 Όρθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel