25-04-2018 Όρθρος Τετάρτης μετά την των Μυροφόρων και του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της

25-04-2018 Όρθρος Τετάρτης  μετά την των Μυροφόρων και του Αγίου Αποστόλου  και Ευαγγελιστού Μάρκου  για Τάμπλετ

Τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

25-04-2018 Όρθρος Τετάρτης μετά την των Μυροφόρων και του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου.pdf

25-04-2018 Όρθρος Τετάρτης μετα των Μυροφόρων και Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελοστοῦ Μάρκου.mel