Ν΄Ψαλμός σε ήχο Α΄ και με τα Ιδιόμελα του Τριωδίου του Ιωάννου Νέγρη Μουσικοδιαδασκάλου

Επισυνάπτεται σε pdf & mel    ο  Ν΄ Ψαλμός σε ήχο Α΄ και με τα Ιδιόμελα του Τριωδίου του  του Φίλτατου Ιωάννου Νέγρη Μουσικοδιαδασκάλου, το οποίο και ευχαριστώ πολύ για τα Δώρα του.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φίλτατο κ. Ιωάννη Νέγρη, Μουσικοδιδάσκαλο & Εκδότη πολλών βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής εδώ

Χρόνια πολλά και Καλή Μ. Τεσσαρακοστή  στον κόσμο άπαντα

Ν΄ Ψαλμός σε ήχο Α΄ Ιωάννου Νέγρη Μουσικοδιαδασκάλου.pdf

Ο Ν΄ σε ήχο Α΄ με 50άρια τριωδίου Ιωάννου Νέγρη Μουσικοδιδασκάλου .mel