09-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Νεκταρίου

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 09-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Νεκταρίου για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα στον κόσμο άπαντα, και για όσες και όσους έχουν τα ονομαστήριά των διπλά χρόνια πολλά

09-11-2019 Εσπερινός Αγίου Νεκταρίου .pdf

09-11-2019 Όρθρος Αγίου Νεκταρίου.pdf

09-11-2019 Εσπερινός Αγίου Νεκταρίου.mel

09-11-2019 Όρθρος Αγίου Νεκταρίου.mel