30-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος του Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της  30-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος του Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα στον κόσμο άπαντα, και ιδιαίτερα σε όσες και όσους έχουν τα ονομαστήριά των, καθώς και στα μέλη που διακονούν Ναούς που πανηγυρίζουν.

30-11-2019 Εσπερινός Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.pdf

30-11-2019 Ορθρος Αποστόλου Ανδρέου.pdf

30-11-2019 Εσπερινός Αποστόλου Ανδρέου.mel

30-11-2019 Όρθρος Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.mel