05/08/2019 έως και της 14/08/2019 Εσπερινοί μετά Παρακλήσεων για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται τα αρχεία των από 07 έως 11 , και 13 & 14 Αυγούστου 2018 εσπερινών μετά των παρακλήσεων για τάμπλετ κατά τα γνωστά.

Διευκρινίζεται πως οι φετινοί Παρακλητικοί κανόνες είναι διορθωμένοι και βελτιωμένοι κατά δύναμη βεβαίως βεβαίως.

05-08-2019 Εσπερινός που ψάλλεται την Κυριακή 4-8-2019 & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

07-08-2019 Εσπερινός που ψάλλεται στις 6-8-2019 εσπέρας & Μεγάλη Παράκληση.pdf

08-08-2019 Εσπερινός & Μικρά Παράκλησις.pdf

09-08-2019 Εσπερινός Πέμπττης & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

10-08-2019 Εσπερινός & Μικρά Παράκλησις..pdf

12-08-2019 Εσπερινός & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

13-08-2019 Εσπερινός & Μικρή Παράκλησις.pdf

14-08-2019 Εσπερινός & Μεγαλη Παράκλησις.pdf

05-08-2019 Εσπερινός που ψάλλεται την Κυριακή 4-8-2019 & Μεγάλη Παράκλησις.mel

07-08-2019 Εσπερινός που ψάλλεται στις 6-8-2019 εσπέρας & Μεγάλη Παράκληση.mel

08-08-2019 Εσπερινός & Μικρά Παράκλησις.mel

09-8-2019 Εσπερινός Πέμπττης & Μεγάλη Παράκλησις.mel

10-08-2019 Εσπερινός & Μικρά Παράκλησις.mel

12-08-2019 Εσπερινός & Μεγάλη Παράκλησις.mel

13-08-2015 Εσπερινός & Μικρά Παράκλησις.mel

14-08-2019 Εσπερινός & Μεγαλη Παράκλησις.mel