07-11/08/2018 και της 13 και 14/08/2018 Εσπερινοί μετά Παρακλήσεων για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται τα αρχεία των από 07 έως 11 , και 13 & 14 Αυγούστου 2018 εσπερινών μετά των παρακλήσεων για τάμπλετ κατά τα γνωστά.

Διευκρινίζεται πως οι φετινοί Παρακλητικοί κανόνες είναι διορθωμένοι και βελτιωμένοι κατά δύναμη βεβαίως βεβαίως.

07-08-2018 Εσπερινός που ψάλλεται στις 6-8 μετά Μικράς Παρακλήσεως.pdf

08-08-2018 Εσπερινός που ψάλλεται την 07-08- μετά Μεγάλης Παρακλήσεως.pdf

09-08-2018 Εσπερινός που ψάλλεται στις 8-08 μετά Μικράς Πακλήσεως.pdf

10-08-2018 Εσπερινός που ψάλλεται στις 9-08 με Μεγάλη Παράκλησις.pdf

11-08-2018 Εσπερινός που ψάλλεται στις 10-08 μετά Μικράς Παρακλήσεως.pdf

13-08-2018 Εσπερινός που ψάλλεται στις 12-08 μετά της Μεγάλης Παρακλήσεως.pdf

14-08-2018 Εσπερινός που ψάλλεται στις 13-08 μετά Μικράς Παρακλήσεως.pdf

07-08-2018 Εσπερινός που ψάλλεται στις 6-8-2018 εσπέρας & Μικρά Παράκληση.mel

08-08-2018 Εσπερινός & Μεγάλη Παράκλησις.mel

09-08-2018 Εσπερινός Τετάρτης & Μικρά Παράκλησις.mel

10-08-2018 Εσπερινός & Μεγάλη Παράκλησις.mel

11-8-2018 Εσπερινός & Μικρά Παράκλησις.mel

13-08-2018 Εσπερινός & Μεγάλη Παράκλησις ΕΛΕΓΜΕΝΗ για 2018.mel

14-08-2018 Εσπερινός & Μικρά Παράκλησις.mel

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=3358 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.