28-07-2017 Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel  τα αρχεία της  28-07-2017 Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου για Τάμπλετ κατά τα γνωστά.

Διευκρινίζω πως η εισαγωγή των κειμένων γιο αρκετούς ύμνους έγινε ως εισαγωγή εικόνας διότι δεν βρήκα πουθενά να είναι καταγεγραμμένα σε κείμενο word pdf

Χρόνια πολλά σε όλες όσες εορτάζουν

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!!!!!  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2019

28-07-2017 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

28-07-2017 Όρθρος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

28-07-2017 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.mel

28-07-2017 Όρθρος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.mel