25-07-2017 Μέγας Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Αννης για Τάμπλετ

Επισυνάπτoνται σε pdf & mel τα αρχεία της  25-07-2017 Μέγας Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Αννης για Τάμπλετ κατά τα γνωστά.

25-07-2017 Εσπερινός Αγίας Άννης.pdf

25-07-2017 Όρθρος Αγίας Άννης.pdf

25-07-2017 Εσπερινός.mel

25-07-2017 Όρθρος.mel