13-05-2019 Όρθρος εορτάσιμος Αγίας Γλυκερίας Δευτέρα μετά των Μυροφόρων

Επισυνάπτεται σε pdf & mel  το  αρχείο της

13-05-2019 Όρθρος εορτάσιμος Αγίας Γλυκερίας Δευτέρα μετά των Μυροφόρων

το οποίο έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Ενημερωτικά!!!!!!!!

Σημειώνεται πως στην παρούσα ανάρτηση δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

13-05-2019 Όρθρος εορτάσιμος Αγίας Γλυκερίας Δευτέρα μετά των Μυροφόρων.pdf

Επισυνάπτεται το αρχείο σε μουσική με τα Ιδιόμελα της Αγίας Γλυκερίας που ζητήθηκε.

13-05 Αγίας Γλυκερίας Ιδιόμελα για Τάμπλετ.pdf

  Ψήφισες ήδη μία φορά.