Πολυέλεος «Λόγον Ἀγαθόν» ἦχος πλ. α΄(ἀπό «Ἀγγελικός Χορός»)

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Kαι η δεύτερη ανάρτησή μου.

Στη συνέχεια δεν θα μετράω

Πολυέλεος «Λόγον Ἀγαθόν» ἦχος πλ. α΄(ἀπό «Ἀγγελικός Χορός»).mel

Πολυέλεος «Λόγον Ἀγαθόν» ἦχος πλ. α΄(ἀπό «Ἀγγελικός Χορός»).pdf