09-05-2019 ΕΟΡΤΑΣΙΜΟΣ Εσπερινός και Όρθρος μετά του Θωμά Αγίου Χριστοφόρου

Επισυνάπτοντα σε pdf & mel τα αρχεία της ΕΟΡΤΑΣΙΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ της

09-05-2019 09-05-2019 Εσπερινός  & Όρθρος  μετά του Θωμά, του Αγίου Χριστοφόρου

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

09-05-2019 Εσπερινός Τετάρτης μετά του Θωμά Αγίου Χριστοφόρου.pdf

09-05-2019 Όρθρος Πέμπτης μετά του Θωμά Αγίου Χριστοφόρου.pdf

09-05-2019 Εσπερινός Τετάρτη μετά του Θωμά Αγίου Χριστοφόρου.mel

09-05-2019 Όρθρος Πέμπτης μετά του Θωμά Αγίου Χριστοφόρου.mel