25-05-2019 Εσπερινός Παρασκευής και Όρθρος Σαββάτου μετά την Μεσοπεντηκοστή και Προδρόμου

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία της

25-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Σαββάτου μετά την Μεσοπεντηκοστή και Προδρόμου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, και για κάθε ενδιαφερόμενο βεβαίως.

25-05-2019 Εσπερινός Παρασκευής μετά την Μεσοπεντηκοστή & Προδρόμου.pdf

25-05-2019 Κειμ. όρθρος Σαββάτου μετά την Μεσοπεντηκοστή & Προδρόμου.pdf

25-05-2019 Εσπερινός Παρασκευής μετά την Μεσοπεντηκοστή & Προδρόμου.mel

25-05-2019 Κειμ. όρθρος Σαββάτου μετά την Μεσοπεντηκοστή & Προδρόμου.mel