Δοξολογία σύντομη σε ήχο Δ΄ ΑΓΙΑ και σε βίντεο .mp4

Επειδή ζητήθηκε η Δοξολογία σύντομη σε ήχο Δ΄ ΑΓΙΑ και σε βίντεο .mp4  την παραθέτω για κάθε Μέλος  και Επισκέπτη της  Διαδικτυακής  Βιβλιοθήκης  Μελωδού.

Δοξολογία ΑΓΙΑ με τον ΜΕΛΩΔΟ