06-12-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Νικολάου

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της  06-12-2019  Εσπερινός  και Όρθρος  Αγίου Νικολάου  για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

06-12-2019 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.pdf

06-12-2019 Όρθρος Αγίου Νικολάου.pdf

06-12-2016 Παρακλητικός Κανών Αγίου Νικολάου.pdf

06-12-2019 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.mel

06-12-2019 Όρθρος Αγίου Νικολάου.mel

06-12-2016 Παράκλησις Αγ. Νικολάου για Τάμπλετ.mel