26-10-2019 Μέγας Εσπερινός Όρθρος και Παράκλησις Αγίου Δημητρίου

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία

της 26-10-2019 Μέγας Εσπερινός  Όρθρος και Παράκλησις Αγίου Δημητρίου

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσες και όσους εορτάζουν.

26-10-2019 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου και με κείμενα.pdf

26-10-2019 Ορθρος ς Αγίου Δημητρίου.pdf

26-10-2016 Παράκλησις Αγίου Δημητρίου.pdf

26-10-2019 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου και με κείμενα.mel

26-10-2019 Όρθρος Αγίου Δημητρίου.mel

26-10-2016 Παράκλησις Αγίου Δημητρίου.mel