Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Τέταρτο ήχο, σε pdf, mel και σε video με τον Μελωδό

Σε συνέχεια των σχετικών στους άλλους ήχους, παραθέτω  και του Τρίτου ήχου σε pdf, mel & video με τον Μελωδό τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

04 Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Δ΄ ήχο.pdf

04-4 Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Δ΄ ήχο.mel

Σχετικά με τα παρακάτω που είναι τα video διευκρινίζω τα εξής.

1. Το άκουσμα είναι »Μετροφωνικόν»  και οι κλίμακες και τα λοιπά στοιχεία είναι προσωπικές μου επιλογές.

2. Δεν υποκαθιστά αλλά υποστηρίζει κατά την κρίση του τον Δάσκαλο στην Σχολή ή στο Αναλόγιο.

04-Χερουβικό-Δ΄-ήχου-Θ.Π.Π.-Φωκαέως.mp4

04-Λειτουργικά-σε-Λέγετο-με-τον-Μελωδό.mp4

04-Κοινωνικό-Δ΄-ήχου-Βασιλείου-Νικολαϊδη-με-τον-Μελωδό.mp4