Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε ήχο πλ. α΄, σε pdf, mel και σε video με τον Μελωδό

Σε συνέχεια των σχετικών στους άλλους ήχους, παραθέτω  και του πλσγίου Πρώτου ήχου σε pdf, mel & video με τον Μελωδό τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

05 Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Πλ. Α΄ ήχο.pdf

05 Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Πλ. Α΄ ήχο.mel

Σχετικά με τα παρακάτω που είναι τα video διευκρινίζω τα εξής.

1. Το άκουσμα είναι »Μετροφωνικόν»  και οι κλίμακες και τα λοιπά στοιχεία είναι προσωπικές μου επιλογές.

2. Δεν υποκαθιστά αλλά υποστηρίζει κατά την κρίση του τον Δάσκαλο στην Σχολή ή στο Αναλόγιο.

05-Χερουβικό-σε-ήχο-πλ.-α΄-Φωκαέως-με-τον-Μελωδό.mp4

05-Λειτουργικά-πλ.-α΄-Εναρμονίου-Γ.-Καννελίδη-με-τον-Μελωδό.mp4

05-Λειτουργικά-σε-ήχο-πλ.-α΄-με-τον-Μελωδό.mp4

05-Κοινωνικό-σε-ήχο-πλ.-α΄-Βασιλείου-Νικολαϊδη-με-τον-Μελωδό.mp4