21-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος και τα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου

Επισυνάπτω σε pdf  και  mel τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 21-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζουν

21-11-2019 Εσπερινός Εισοδίων.pdf

21-11-2019 Όρθρος & τα της εορτής .pdf

21-11-2019 Εσπερινός Εισοδίων.mel

21-11-2019 Όρθρος & τα της εορτής.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=2141 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.