08-11-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αρχιστρατήγων

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 08-11-2018 Εσπερινός και Όρθρος των  Αρχιστρατήγων για Τάμπλετ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

08-11-2018 Εσπερινός.pdf

08-11-2018 Όρθρος Αρχιστρατήγων.pdf

08-11-2018 Εσπερινός  .mel

08-11-2018 Όρθρος Αρχιστρατήγων.mel

 

Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζουν και καλό μήνα να έχουμε