26-09-2017 Εσπερινός και Όρθρος του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 26-09-2017 Εσπερινός και Όρθρος του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου για Τάμπλετ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

26-09-2017 Εσπερινός.pdf

26-09-2017 Όρθρος .pdf

26-09-2017 Εσπερινός για Τάμπλετ.mel

26-09-2017 Όρθρος για Τάμπλετ.mel

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=2029 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.