26-09-2018 Εσπερινός και Όρθρος του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 26-09-2018 Εσπερινός και Όρθρος του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου για Τάμπλετ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

26-09-2018 Εσπερινός Μετάστασης του Ευαγγελιστού Ιωάννου & Θεολόγου.pdf

26-09-2018-Όρθρος-Μετάστασης-του-Ευαγγελιστού-Ιωάννου-Θεολόγου.pdf

26-09-2018 Εσπερινός για Τάμπλετ.mel

26-09-2018-Όρθρος-για-Τάμπλετ.mel